Úřední deska - archiv 2011

   dokument  vyvěšeno sejmuto
       
   Informace  knovele zákona o dani z nemovitostí   28.12.2011  31.01.2012
   Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 27. prosince 2011    28.12.2011  13.01.2012
   Obecně závazná vyhláška 1/2011   14.12.2011  30.12.2011
   Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 12.12.2011   13.12.2011  29.12.2011
   Výhledový rozpočet do r.2014     9.12.2011  27.12.2011
 Rozpočet obce Skuhrov nad Bělou na rok 2012   9.12.2011  27.12.2011
   Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou 12.12.2011    1.12.2011  12.12.2011
   DSO Mikkroregionu Rychnovsko - Návrh rozpočtu na rok 2012    1.12.2011  20.12.2011
   Pozvanka 47. zasedání VsCs, Rozpočty  30.11.2011  20.12.2011
   Rozhodnutí - pozemkové úpravy - k.ú. Bílý Újezd, Brocná, Svinná  21.11.2011    6.12.2011
   Dražební vyhláška  16.11.2011    5.12.2011
   Rozpočet DSO Mikroregion Bělá na rok 2012   16.11.2011    5.12.2011
   Nabídka pronájmu části budovy č.p. 23 - Brocná   4.11.2011  22.12.2011
   Veřejná vyhláška - územní plán Kvasiny   3.11.2011  20.12.2011
   Zápis č. 46 z výboru jednání VsCs  12.10.2011  29.10.2011
   Energetika - Upozornění k ošetření stromů a jiných porostů  10.10.2011  15.11.2011
   Nabídka pozemků Pozemkový fond ČR  10.10.2011  23.112011
   Oznámení o zahájení řízení územního plánu Osečnice  10.10.2011  25.11.2011
   Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15 .září 2011  23.9.2011  10.10.2011
   Snížení prodejní nabídkové ceny obecního majetku - povodňové domky  19.9.2011  7.10.2011
   Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje....  13.9.2011  30.9.2011
   Pozvánka na 46. zasedání VsCs dne 20.9.2011  12.9.2011  20.9.2011
   Prodej pozemku - Skuhrov n .B.     8.9.2011  26.9.2011
   Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou - čtvrtek 15.9.2011    5.9.2011  15.9.2011
   Prodej pozemku - Debřece    1.9.2011  19.9.2011
   Nařízení č.2/2011 o možnosti převzít lesní hospodářské osnovy  29.7.2011  31.8.2011
   Vyhlášení stavu pohotovosti II.stupně  21.7.2011  do odvolání
   Prodej pozemku - Rybníčky  13.6.2011   1.7.2011
   Vyhlášení obce - záměr prodeje - povodňové domky  13.6.2011   1.7.2011
   Závěrečný účet DSO RK a Zpráva o výsledku přezkoumání.... za rok 2010  13.6.2011  29.6.2011
   Nabídka pozemků Pozemkový fond ČR  list č.1,  list č.2  13.6.2011  13.7.2011
   Zprava o výsledku přezkoumání VSCS za rok 2010  30.5.2011  15.6.2011
   Poptávkové řízení na dodavatele akce list č.1, list č.2   25.5.2011  10.6.2011
   Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 24.5.2011   25.5.2011  10.6.2011
   Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou - v úterý 24.5.2011  11.5.2011  20.5.2011
   Rozhodnutí - KPÚ Malý Uhřínov   7.5.2011  24.5.2011
   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření -  Obec Skuhrov n. B. za rok 2010   6.5.2011  23.5.2011
   Závěrečný účet Obce Skuhrov nad Bělou za rok 2010 sešit1     6.5.2011  23.5.2011
   Závěrečný účet DSO Vod. svazu "Císařská studánka za rok 2010    9.5.2011  26.5.2011
   Záv.účet DSO "MIkroregion Bělá" rok 2010 sešit1, sešit2  2.5.2011  19.5.2011
   Záv.účet DSO "Mikroregion Bělá" rok 2010 str.1, str.2, str.3  2.5.2011  19.5.2011
   Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 2011  29.4.2011  31.5.2011
   Poptávkové řízení "Výměna oken a dveří na obecních budovách"           str.1-2, str.3  27.4.2011  13.5.2011
   Rozhodnutí-změna kat.hr. (Bílý Újezd,Brocná,Svinná) str.1, str.2, str.3  12.4.2011  30.4.2011
   Poptávkové řízení - byt v byt. domě čp.5  18.3.2011  31.3.2011
    Mimořádná vererinární opatření - varroáza včel   10.3.2011  28.3.2011
   Prodej pozemku( Proloh)   7.3.2011  25.3.2011
   Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v r. 2011 v ČR -  list č.1 , list č. 2, list č.3   7.3.2011  15.4.2011
   Prodej pozemku (Hraštice)   7.3.2011  25.3.2011
   Výhledový rozpočet DSO MRB Skuhrov n. Běl. do roku 2014  21.2.2011   9.3.2011
   Rozhodnutí - kat.úz. Malý Uhřínov list1 , list2list3  16.2.2011   4.3.2011
  Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou 9.2.2011    1.2.2011   9.2.2011
   Poz. fond ČR - nabídka pozemků určených k prodeji ...  list č.1  , list č.2    2.2.2011   2.3.2011
   Podej pozemku Osečnice (Proloh)   2.2.2011   18.2.2011
   Veřejná vyhláška - OOP Územní plán Skuhrov nad Bělou  10.2.2011   27.2.2011
   Mimořádná veterinární opatření - tularemie a brucelóza_zajiců   24.1.2011   31.3.2011
   Návrh rozpočtu Obce na rok 2011   20.1.2011    7.2.2011
   Oznámení o zrušení živnost. oprávnění JP AUTOSPORT s.r.o. list1, list2   14.1.2011  31.1.2011
   Granty obce na rok 2011 -(organizace,sdružení a spolky)     7.1.2011  24.1.2011


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:39