[Nový článek]

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 4.11.2017

 

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 10.6.2017

 

 

Svozový kalendář na rok 2018

kalendář

 

  Sběrné místo -  (v místě bývalé plovárny)

 Provozní doba:  duben - říjen   

 Středa           15.00  -  17.00
 Sobota           8.00  -  10.00

 Provozní doba:   listopad - březen

 Středa           14.00  -  16.00
 Sobota            8.00  -  10.00

 

 Svoz komunálního odpadu (popelnice) -   svozový den je každé liché pondělí. 

 

Svoz nebezpečného odpadu  

         Svoz nebezpečného odpadu v obci probíhá dvakrát ročně, vždy na jaře (květen) a na podzim (říjen). Nebezpečný odpad je svážen z předepsaných stanovišť, místa a časy svozu jsou zveřejněny na plakátech a hlášeny v místním rozhlase. Zpětný odběr elektrospotřebičů vyžaduje   kompletnost spotřebiče a osobní bezplatné předání věci jejím majitelem!                                      

Co je nebezpečný odpad?

           Nebezpečný odpad je takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci s ním hrozí nějaké nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat stejně jako se smíšeným komunálním odpadem, nelze ho spalovat, recyklovat ani ukládat do otevřených skládek.                                                                                                                                                      Mezi nebezpečný odpat patří látky, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří například toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd. Tedy barvy, chemikálie, oleje, kyseliny a zásady, autobaterie, monočlánky, ředidla, pneumatiky, akumulátory, žárovky, zářivky, tonery, baterie, elektrospotřebiče, atd.  

 

 

                     


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:35