Skuhrovský Zpravodaj

K nahlédnutí na: http://www.skuhrovskyzpravodaj.php5.cz

 

Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou 4 x ročně (jaro, léto, podzim, zima).

Zaregistrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 11 927.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou 102

E-mail: j.nedomlel@zsskuhrov.cz

 

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:37