Veřejné zakázky

Obec Skuhrov nad Bělou Profil zadavatele

Aktuálně vypsané výběrové řízení na dodavatele akce:

 

         
  Veřejná zakázka - 2017 Přílohy Zveřejněno Nabídky do
1. Rozšíření kapacity MŠ ve Skuhrově nad Bělou   15.8.2017 27.9.2017                    do 12.00 hodin
2. Rekonstrukce bytu v budově OÚ - II. zde 6.9.2017

11.10.2017

do 12.00 hodin

         
         
         
         

 

 

Veřejná zakázka                              Přílohy            Zveřejněno  Nabídky do   
1. Zpracování PD na akci: chodník Skuhrov - Kvasiny a rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Skuhrov n. B.        -----

5. 4. 2016

 

12. 5. 2016  13.00 hodin              

2. 

Venkovní zateplení a omítky domu čp. 23 Brocná

 

č.1 6. 5. 2016

Zakázka byla ZRUŠENA.

 

ACHIV UKONČENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Dostavba čp. 23 Brocná informace naleznete na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dostavba-cp-23-brocna 
lhůta pro podání nabídek: 15. 1. 2016, 9.00 hod.

  Veřejná zakázka                              Přílohy            Zveřejněno  Nabídky do   
1. Stavba ČOV pro objekt MŠ              

č.1č.2č.3č.4, č.5Dodatečné informace č.1,  Rozpočet a výkaz výměr

Smlouva o díloDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

10. 4. 2015 29. 4. 2015, 9.00 hodin           
2. Dodávka gastronomického vybavení do kuchyně ve společenském centru č.1, č.2, č.3, č.4, 30. 4. 2015 15. 5. 2015
3. Oprava místní komunikace - Beranec č.1, č.2, č.3, č.4, Upřesnění informací - příloha č. 4 19. 8. 2015 11.9.2015 12.00 hodin
 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:36