Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o nočním klidu.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 kterou se stanoví část školského obvodu.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích

Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád (ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE)

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:33