Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb.

2017

10.10.2017 - Žádost o informace podle zákona č. 106/19929 Sb. - přehled účtů

18.7.2017 - Žádost o informace podle zákona č 106/1999 Sb. - škodliví ptáci

14.7.2017 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 - zpětný odběr odpadů

10.7.2017 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb- sociální bydlení

28.6.2017 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - osvětlení

5.4.2017 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpady

22.2.2017 - Žádost o informace podl zákona č. 106/1999 - projekty

 

2016

2.12.2016 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rada

4.2.2016 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - projekty

 

2015

14.1.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - projekty

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2017

2016

2015

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:36