Základní informace

Knihovna  je umístěna v budově obecního úřadu a její otevírací doba se prolíná  s pracovní dobou  Turistického informačního centra ve Skuhrově nad Bělou (zajištěno jednou pracovnicí).

 

 

 Zimní sezóna (15. září - 14. června)

středa

        10.00   -    16.00

pátek

        11.00   -    16.00

 

Letní sezóna (15. června - 14. září)

pátek

       11.00   -    16.00

sobota

         9.00   -    12.00

       Knihovna poskytuje veřejné knihovnické služby, jako jsou výpůjční služby a meziknihovní výpůjční služby. V obecní knihovně je v současné době k dispozici 3 266 vlastních knih a 409 knih z tzv. výměnných souborů z Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou.  Obec Skuhrov nad Bělou přispívá každoročně finanční částkou na nákup nových knih (od r. 2013 na knihy fondu výměnných souborů). Knižní fond je také průběžně obohacován dary občanů.

                                                              

                                                               


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:34