Vítání občánků dne 6.6.2015

Dne 6. 6. 2015 jsme přivítali nové občánky obce. Všem dětičkám i jejich rodičům přejeme hodně zdraví.

Autor fotografií: Vlastimil Dohnálek


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.skuhrov.cz 17. 3. 2018, 05:36