CzechEnglishGermanPolish

Služby (knihovna, pošta, obchody)

KNIHOVNA

Knihovna  je umístěna v budově obecního úřadu. 

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické služby, jako jsou výpůjční služby a meziknihovní výpůjční služby. V obecní knihovně je v současné době k dispozici cca 3700 knih včetně knih výměnných souborů z Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou.  Obec Skuhrov nad Bělou přispívá každoročně finanční částkou na nákup nových knih (od r. 2013 na knihy fondu výměnných souborů). Knižní fond je také průběžně obohacován dary občanů i nákupem knih nových.

emailová adresa: knihovna@skuhrov.cz 

 

 

Celoroční provoz knihovny

čtvrtek 9.00 - 11.00
pátek 14.00 - 16.00