CzechEnglishGermanPolish

Mapa webuDomů
Mapa webu
Vyhledávací formulář
Aktualizace

..........

OBEC
    - Základní informace
    - Historie obce
    - Zastupitelstvo, rada, výbory a komise
    - Formuláře ke stažení
    - Vyhlášky obce
    - Veřejné zakázky
    - GDPR
OBECNÍ ÚŘAD
    - Úřední deska
    - Podatelna
    - Povinně zveřejnované informace
    - Výroční zprávy - 106/1999 Sb.
    - Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
SPOLKY, ORGANIZACE
CO SE DĚJE V OBCI
    - Aktuality, společenský život
    - Hlášení rozhlasu
    - Skuhrovský zpravodaj
    - Společenské centrum
    - Klubovna Brocná
    - Klubovna Svinná
SLUŽBY
    - Zdravotnictví
    - Kadeřniství, pedikůra
    - Knihovna
    - Pošta
    - Autobusová spojení
    - Sběrný dvůr a odpady
    - Ubytování
    - Hřbitov
NAŠE PROJEKTY
    - Zateplení a nástavba zdravotního střediska
    - Rozšíření kapacity MŠ
    - Výstavba Březina
    - Výstavba za kostelem
    - Modernizace sběrného dvora Skuhrov nad Bělou
    - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Skuhrov nad Bělou
    - Územní studie veřejných prostranství Skuhrov nad Bělou
    - Zpracování PD na akci Rekonstrukce malé vodní nádrže na parc. č. 860/2 v k.ú. Svinná.č. 860/2
    - Oprava místní komunikace
    - Zvýšení bezpečnosti JSDH Skuhrov nad Bělou
    - Výsadba stromů podél komunikace II/321 ve Skuhrově nad Bělou
    - Rekonstrukce malé vodní nádrže na parc.č. 860/2 v k.ú. Svinná u Brocné
    - Oprava chodníků etapa č. 1 a 2
OSTATNÍ
    - Povodňový plán obce
    - Strategický plán rozvoje
    - Pasport místních komunikací
    - Územní plán
    - Plán rozvoje sportu v obci Skuhrov n. B. 2018-2022
    - Plán preventivně výchovné činnosti v obci Skuhrov n.B. na rok 2021
    - Krizová karta obce
KONTAKTY