CzechEnglishGermanPolish

Sběrný dvůr a odpady

SBĚRNÝ DVŮR

(v místě bývalé plovárny) 

Provozní doba: 

LEDEN - PROSINEC

 Středa  15.00  -  17.00
 Sobota 8.00  -  10.00

 

   

Odpady

SKO - Svoz komunálního odpadu v roce 2020 bude probíhat každý lichý pátek. Ve svozový den, musí být popelnice připraveny u cesty již od 6.00 hodinplatnou známkou. Popelnice v přístřešcích nebude svozová firma vyvážet.

V lednu bude mimořádný svoz v sobotu 4.1.2020.

PAPÍR – 1 x za 14 dní (čtvrtek)

PLASTY – každý čtvrtek

 

Jelikož stále více a více rostou náklady na svoz odpadů, které obec musí hradit svozové firmě, žádáme všechny občany, aby svědomitě třídili a  ukládaly do patřičných kontejnerů. Jen připomínáme, že dobrým tříděním opadů se zvyšuje odměna pro obec za zpětný odběr.

NEBEZPEČNÝ ODPAD –  Svoz nebezpečného odpadu v obci probíhá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad je svážen z předepsaných stanovišť, místa a časy svozu jsou zveřejněny na plakátech a hlášeny v místním rozhlase. Zpětný odběr elektrospotřebičů vyžaduje   kompletnost spotřebiče a osobní bezplatné předání věci jejím majitelem!

Co je nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci s ním hrozí nějaké nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat stejně jako se smíšeným komunálním odpadem, nelze ho spalovat, recyklovat ani ukládat do otevřených skládek.  Mezi nebezpečný odpat patří látky, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří například toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd. Tedy barvy, chemikálie, oleje, kyseliny a zásady, autobaterie, monočlánky, ředidla, pneumatiky, akumulátory, žárovky, zářivky, tonery, baterie, elektrospotřebiče, atd.  

Svozový kalendář na rok 2020

Měsíc lichý týden

 

dny
leden 1., 3., 5.

 

 

4., 17., 31.
únor 7., 9.

 

 

14., 28.
březen 11., 13.

 

 

13., 27
duben 15., 17.

 

 10., 24. 
květen 19., 21.

 

 

8., 22.
červen 23., 25.,

 

 

5., 19.
červenec 27., 29., 31.

 

 

3., 17., 31.
srpen 33., 35.

 

 

14., 28.
září 37., 39.,

 

 

11., 25.
říjen 41., 43.

 

9., 23.
listopad 45., 47.,

 

 

6., 20.
prosinec 49., 51.,

 

 

4., 18.

Poplatek za svoz odpadu je splatný do 31.5.2020 - 650,- Kč/ osoba

Po zaplacení se vydá známka na popelnici.

Popelnice bez známky nebudou po 1.6.2020 vyváženy!