CzechEnglishGermanPolish

Sběrný dvůr a odpady

SBĚRNÝ DVŮR

(v místě bývalé plovárny) 

Provozní doba: 

LEDEN - PROSINEC

 Středa  15.00  -  17.00
 Sobota 8.00  -  10.00

Odpady

SKO - Svoz komunálního odpadu v roce 2024 bude probíhat každý sudý pátek. Ve svozový den, musí být popelnice připraveny u cesty již od 6.00 hodinplatnou známkou (do 31.5.2024 je platná známka z roku 2023). Popelnice v přístřešcích nebude svozová firma vyvážet.

PAPÍR – 1 x za 14 dní (čtvrtek)

PLASTY – každý čtvrtek

SEZNAM NÁDOB A JEJICH UMÍSTĚNÍ

 

INFORMACE OBČANŮM O KUMUNÁLNÍCH ODPADECH dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2023 v Obci Skuhrov nad Bělou 

 

Jelikož stále více a více rostou náklady na svoz odpadů, které obec musí hradit svozové firmě, žádáme všechny občany, aby svědomitě třídili a  ukládaly do patřičných kontejnerů. Jen připomínáme, že dobrým tříděním opadů se zvyšuje odměna pro obec za zpětný odběr.

NEBEZPEČNÝ ODPAD –  Svoz nebezpečného odpadu v obci probíhá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad je svážen z předepsaných stanovišť, místa a časy svozu jsou zveřejněny na plakátech a hlášeny v místním rozhlase. Zpětný odběr elektrospotřebičů vyžaduje   kompletnost spotřebiče a osobní bezplatné předání věci jejím majitelem!

Co je nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci s ním hrozí nějaké nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat stejně jako se smíšeným komunálním odpadem, nelze ho spalovat, recyklovat ani ukládat do otevřených skládek.  Mezi nebezpečný odpat patří látky, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří například toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd. Tedy barvy, chemikálie, oleje, kyseliny a zásady, autobaterie, monočlánky, ředidla, pneumatiky, akumulátory, žárovky, zářivky, tonery, baterie, elektrospotřebiče, atd.  

Svozový kalendář na rok 2024

Měsíc sudý týden

 

dny
leden 2.,4.

 

 

12.,26.
únor 6.,8.

 

 

9., 23.
březen 10.,12.

 

 

8., 22.
duben 14.,16.

 

 5.,19. 
květen 18.,20.,22.

 

 

 3., 17.,31.
červen 24.,26

 

 

14.,28.
červenec 28.,30.

 

 

12., 26.
srpen 32.,34.

 

 

9.,23.
září 36.,38.

 

 

6., 20.
říjen 40.,42.,

 

4., 18.
listopad 44.,46.,48.

 

 

1., 15.,29.
prosinec 50.,52

 

 

13.,27.

Poplatek za svoz odpadu je splatný do 31.5.2024 - 900,- Kč/ osoba

Po zaplacení se vydá známka na popelnici a karta do sběrného dvora. 

Popelnice bez známky nebudou po 1.6.2024 vyváženy!