CzechEnglishGermanPolish

Vyhlášky obce

Veškeré OZV naleznete na webových stránkách: https://sbirkapp.gov.cz/

ikona_pdf1  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - 08/2023

ikona_pdf1  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu - 07/2023

ikona_pdf1  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - 06/2023

ikona_pdf1  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - 05/2023

ikona_pdf1  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

ikona_pdf1     Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

ikona_pdf1      Nařízení obce o zákazu některých forem prodeje v energetice na území obce

ikona_pdf1 Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

 

ikona_pdf1 Obecně závazná vyhláška o místním poplatkuza obecní systém odpadového hospodářství
ikona_pdf1 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
   

 

ikona_pdf1 Řád veřejného pohřebiště

Zde můžete vkládat obsah...