CzechEnglishGermanPolish

Spolky a organizace

Rybáři Skuhrov

www.rybariskuhrov.cz 

SKI Skuhrov 

www.ski-skuhrov.cz 

Na Venkově

www.navenkove.eu 

PŘÁTELÉ HRADU SKUHROV

www.pratelehradu.cz

Farnost Solnice

www.farnost-solnice.net 

ZŠ a MŠ

www.zsskuhrov.cz 

Mikroregion Rychnovsko 

www.rychnovsko.cz 

Mikroregion Bělá

www.mikroregion-bela.cz 

Euroregion Glacensis

www.euro-glacensis.cz 

Vodovodní svaz Císařská studánka

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/vnitrni-sprava/vodovodni-svaz-cisarska-studanka-95031/ 

 

SDH Brocná

Sbor dobrovolných hasičů v Brocné byl založen v roce 1878, takže se řadí mezi nejstarší sbory v okrese. Za 140 let se ve sboru vystřídalo hodně starostů, velitelů a členů SDH Brocná. V současné době má SDH Brocná  71 členů z toho je 48 mužů, 17 žen a 6 členů mladších 18 let. Starostou sboru je Kamil Bartoš, velitel je Martin Šabata, jednatel Josef Kunc ml., účetní Jaroslava Zahradníková, hlavní strojník Patrik Hamerský. Krásné zázemí máme v opravené hasičské zbrojnici, kde jsou zaparkované tři hasičské stříkačky a jsou zde i všechny věci potřebné k pomoci bližním. Výjezdovou jednotku nemáme, ale pravidelně se účastníme se dvěma družstvy okrskových soutěží, kde nemáme špatné umístění.

V současné době se náš sbor zaměřil na zajištění společenského života v obci. Pořádáme mnoho společenských akcí jako je hasičský ples, maškarní ples, pálení čarodějnic, prvomájový průvod, pouťovou zábavu, srazy rodáků, dětské dny, posvícenské posezení a mnoho dalších akcí. To vše za velké podpory obce Skuhrov nad Bělou, sponzorů a nezištné práce členů sboru.

SDH Svinná

Založení SDH Svinná se uskutečnilo 1.1.1906, ještě tentýž rok dostal sbor ke svému působení ruční stříkačku taženou koňmi, tzv. „Koňskou stříkačku“. Roku 1909 byla postavená hasičská zbrojnice se zvoničkou, kde byla stříkačka a pomocný materiál k zásahu uloženy.

Od roku 1935 patří do výbavy dvouválcový Stratílek, ke kterému přibyla roku 1958 na úkor Koňské stříkačky dvouválcová stříkačka PS8.

K lednu 2018 má sbor evidovaných 26 členů, z toho 4 dorostence a zbytek dospělí muži.

Výročí 100 let oslavil sbor uspořádáním oslav a v květnu roku 2008 vlastní hasičskou soutěží.

Mezi hlavní činnosti patří: účast na okrskových soutěžích, pořádání kulturních akcí, preventivní údržba hasicího zařízení a práce prospěšné lidem v obci i jejím okolí.

SDH Skuhrov nad Bělou

Z  doložených podkladů kroniky  dobrovolných hasičů Skuhrova nad Bělou víme, že spolek byl založen roku 1898, v té době měl 13 členů.  Naší chloubou je vlastnictví historické stříkačky z roku 1909, kterou  vždy s hrdostí představujeme na naších akcích.

V dnešní době máme 54 členů a od roku 2013 se obnovil kroužek Mladých hasičů. Jsme tak rádi,
že nám vyrůstá nová generace, která nenechá zaniknout náš sbor. Pořádáme různé akce pro veřejnost,  jsou to naše závody SDH, pálení čarodějnic či plesy. Vždy je to s kladným ohlasem široké veřejnosti naší obce, což nás poté velice těší a s chutí se připravujeme na další ročníky.  

Za Sbor dobrovolných hasičů obce Skuhrov nad Bělou
starosta Robert Frátrik a velitel Milan Hradecký

 

 

Myslivecký spolek Brocná

Spolek vznikl sloučením Mysliveckého sdružení Skuhrov nad Bělou a Mysliveckého sdružení Brocná – Seč v roce 2013.

Hlavní náplní je chov, ochrana, pozorování a lov zvěře. V současné době má 21 členů. Spolek hospodaří na dvou pronajatých honitbách, a to honitbě Skuhrov nad Bělou o rozloze 750 ha a honitbě Brocná o rozloze 720 ha.

V honitbě Skuhrov nad Bělou je umístěno 5 krmelců a 1 zásyp, v honitbě Brocná 8 krmelců a 3 zásypy.

Hlavní druhy zvěře, které se ve skuhrovské honitbě vyskytují jsou: srnčí zvěř, černá zvěř a mufloni. V brocenské honitbě je to srnčí a černá zvěř. Vyskytují se zde i některé vzácné druhy zvěře jako je čáp černý, výr obecný, krkavec velký, chřástal polní…

PŘÁTELÉ HRADU SKUHROV, z.s.

Informace se připravují....