CzechEnglishGermanPolish

Zastupitelstvo, rada, výbory a komise

Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou: 

Milan Bárta radní starosta – uvolněný
Mgr. Jaromír Chocholouš radní místostarosta – neuvolněný
Martin Šabata radní  
Mgr. Oldřich Málek radní  
Ing. Pavel Rýznar radní  
Ing. Miroslav Bartoš    
Milan Hradecký    
Jiří Dušánek    
Martin Šabata    
Miroslava Šabatová    
Josef Šefl    
Petr Ulrich    
Stanislava Velclvoá    
Rudolf Zounar    

Rada obce

Milan Bárta radní starosta – uvolněný
Mgr. Jaromír Chocholouš radní místostarosta – neuvolněný
Martin Šabata radní  
Mgr. Oldřich Málek radní  
Ing. Pavel Rýznar radní  

Výbory a komise

Finanční výbor:

Ing. Miroslav Bartoš předseda
Ing. Pavel Rýznar člen
Rudolf Zounar člen
Ing. Zuzana Hanušová člen
Petr Ulrich člen

Kontrolní výbor:

Miloš Kováříček předseda
Milan Hradecký člen
Jiří Dušánek člen
Martin Šabata člen
Josef Šefl člen

Kulturní a sportovní komise:

Miroslava Šabatová předseda
Jiří Dušánek člen
Eva Špringrová člen
Zdeněk Jakubec člen
Mgr. Jiří Nedomlel člen

Sociální komise:

Stanislava Velclová předseda
Jana Kouřímová člen
Martin Šabata člen
Dagmar Nosková člen
Ludmila Popová člen