CzechEnglishGermanPolish

Zastupitelstvo, rada, výbory a komise

Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou: 

Milan Bárta radní starosta – uvolněný
Bc. Vladimír Bukovský radní místostarosta – neuvolněný
Miloš Kováříček radní  
Mgr. Oldřich Málek radní  
Ing. Pavel Rýznar radní  
Ing. Miroslav Bartoš    
Iva Hanušová    
Milan Hradecký    
Petr Pišl    
Martin Šabata    
Miroslava Šabatová    
Josef Šefl    
Eva Špringrová    
Stanislava Velclvoá    
Rudolf Zounar    

Rada obce

Milan Bárta radní starosta – uvolněný
Bc. Vladimír Bukovský radní místostarosta – neuvolněný
Miloš Kováříček radní  
Mgr. Oldřich Málek radní  
Ing. Pavel Rýznar radní  

Výbory a komise

Finanční výbor:

Ing. Miroslav Bartoš předseda
Ing. Pavel Rýznar člen
Rudolf Zounar člen
Ing. Zuzana Hanušová člen
Mgr. Jaromír Chocholouš člen

Kontrolní výbor:

Martin Šabata předseda
Iva Hanušová člen
Petr Pišl člen
Miloš Kováříček člen
Josef Šefl člen

Kulturní a sportovní komise:

Eva Špringrová předseda
Milan Hradecký člen
Miloslava Šabatová člen
Zdeněk Jakubec člen
Mgr. Jiří Nedomlel člen

Sociální komise:

Stanislava Velclová předseda
Jana Kouřímová člen
Martin Šabata člen
Dagmar Nosková člen
Ludmila Popová člen