CzechEnglishGermanPolish

Podatelna

Podatelna přijímá podání v analogové podobě (listinné, obrazové), podaná osobně na podatelně úřadu, nebo poštou. V digitální podobě formou datové zprávy, podané elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny úřadu. Na přenosném technickém nosiči osobně na podatelně, nebo poštou (v elektronické podobě na CD nebo USB disku)

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě, nebo v digitální podobě na technických nosičích dat:

Obecní úřad Skuhrov nad Bělou
Skuhrov nad Bělou 84

517 03  Skuhrov nad Bělou

 

Úřední hodiny podatelny OD 1.4.2023

Pondělí 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Středa 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Pátek 7.30 – 12.00  

Adresa elektronické podatelny:

epodatelna@skuhrov.cz

Identifikátor datové schránky

 mxxa55d

 

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

  • formát *.TXT (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.doc,*.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls,*.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.jpg, 
  • formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe)

Povolená velikost datových zpráv – max. 10 MB.

 

Seznam povolených typů nosičů dat:

  • CD nebo DVD 
  • USB disk

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen "škodlivý kód")

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky vad dokumentů

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.