CzechEnglishGermanPolish

Rekonstrukce malé vodní nádrže na parc.č. 860/2 v k.ú. Svinná u Brocné

 

Projekt:

Rekonstrukce malé vodní nádrže na parc.č.860/2 v k.ú.Svinná

je spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství

               
   

                                                                                 

                                                                                                

 

 

 

 

PROJEKT: 

„Rekonstrukce malé vodní nádrže na parc.č.860/2 v k.ú.Svinná“

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

 

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Skuhrov nad Bělou

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Zdeněk Šlitr

DODAVATEL: KAMPA – MARYNKA, S.R.O.

MÍSTO REALIZACE: Svinná u Brocné

CELKOVÉ náklady: 1 308 993 Kč

dotace: 747 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.10.2022

Cíl akce (projektu):

Stavba rekonstrukce malé vodní nádrže bude využívána jako požární nádrž pro obec i jako dílčí retence vody v povodí. Současně bude využita k částečnému zachycení zvýšených průtoků při případných přívalových srážkách svým retenčním prostorem po zřízení čelní hrázky.

 

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

                                                

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

 

                               

 

                                  

 

STAV PO REALIZACI: