CzechEnglishGermanPolish

Služby (knihovna, pošta, obchody)

KNIHOVNA

Knihovna  je umístěna v budově obecního úřadu a její otevírací doba se prolíná  s pracovní dobou  Turistického informačního centra ve Skuhrově nad Bělou (zajištěno jednou pracovnicí).

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické služby, jako jsou výpůjční služby a meziknihovní výpůjční služby. V obecní knihovně je v současné době k dispozici cca 3700 knih včetně knih výměnných souborů z Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou.  Obec Skuhrov nad Bělou přispívá každoročně finanční částkou na nákup nových knih (od r. 2013 na knihy fondu výměnných souborů). Knižní fond je také průběžně obohacován dary občanů.

emailová adresa: knihovna@skuhrov.cz 

 

Zimní sezóna (15. září - 14. června)

čtvrtek 9.00 - 11.00
pátek 14.00 - 16.00

Letní sezóna (15. června - 14. září)

pátek 14.00 - 16.00  
sobota   9.00 - 11.00