CzechEnglishGermanPolish

Skuhrovský zpravodaj

Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou 4 x ročně (jaro, léto, podzim, zima).

Zaregistrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 11 927.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou 102

E-mail: j.nedomlel@zsskuhrov.cz

 

K nahlédnutí na: http://www.skuhrovskyzpravodaj.php5.cz