CzechEnglishGermanPolish

Úřední deska

[pdf, 333.5 kB]30.12.2019
Schválený rozpočet Vscs na rok 2020
[pdf, 283.57 kB]30.12.2019
Usnesení č. 79 z jednání výboru VsCs
[pdf, 347.74 kB]30.12.2019
Zápis č. 79 z jednání výboru VsCs
[pdf, 337.48 kB]23.12.2019
oznámení MRB Bělá o povinně zveřejňovaných informacích
[pdf, 214.02 kB]21.12.2019
Oznámení obce o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 188.64 kB]20.12.2019
Pozvánka na ZO dne 27.12.2019
[pdf, 379.33 kB]09.12.2019
VV-OOP - Ministerstvo zemědělství
[pdf, 351.96 kB]09.12.2019
Návrh rozpočtu obce Skuhrov n. B. na rok 2020
[pdf, 49.27 kB]09.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skuhrov n. B. na roky 2021-2022
[pdf, 54.39 kB]05.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ a MŚ
[pdf, 62.63 kB]05.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 ZŠ a MŠ
[pdf, 153.75 kB]04.12.2019
Usnesení ze ZO dne 2.12.2019
[pdf, 206.52 kB]02.12.2019
VV o možnosti převzít písemnost o ustanovení opatrovníka
[pdf, 213.53 kB]02.12.2019
VV o možnosti převzít písemnost o zahájeném správním řízení
[pdf, 363.39 kB]27.11.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregion Rychnovsko na roky 2021-2022
[pdf, 235.29 kB]27.11.2019
Návrh rozpočtu DSO MIkroregion Bělá na rok 2020
[pdf, 255.57 kB]27.11.2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2020
[pdf, 82.08 kB]27.11.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikr.Bělá na roky 2021-2022
[pdf, 183.86 kB]25.11.2019
Pozvánka na ZO dne 2.12.2019
[pdf, 39.26 kB]21.11.2019
Pozvánka na 79. zasedání VsCs
[pdf, 158.54 kB]21.11.2019
Oznámení DSO VsCs
[pdf, 408.74 kB]21.11.2019
Návrh rozpočtu VsCs na rok 2020
[pdf, 484.15 kB]18.11.2019
OZV č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
[pdf, 520.53 kB]18.11.2019
OZV č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu
[pdf, 1.27 MB]18.11.2019
OZV č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
[pdf, 645.19 kB]18.11.2019
OZV č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování...komunálních odpadů
[pdf, 271.81 kB]18.11.2019
Usnesení ze zasedání ZO dne 11.11.2019
[pdf, 182.42 kB]08.11.2019
Záměr prodeje pozemku 1822/3
[pdf, 152.32 kB]08.11.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 500
[pdf, 177.12 kB]01.11.2019
Pozvánka na ZO dne 11.11.2019
[pdf, 453.2 kB]17.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brocná, Ještětice, SK - soupis nároků
[pdf, 683.7 kB]08.10.2019
Pozemkové= úpravy Svinná u Brocné - oznámení o zjišťování průběhu hranic
[pdf, 245.25 kB]08.10.2019
Ustanovení komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ Svinná u Brocné
[pdf, 859.75 kB]07.10.2019
OOP - VV - odvolání zákazu odběru povrchové vody
[pdf, 208.34 kB]01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - zahájení
[pdf, 212.47 kB]01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - zahájení
[pdf, 202.67 kB]01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - opatrovník
[pdf, 200.96 kB]01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - ustanovení opatrovníka
[pdf, 371.84 kB]30.09.2019
Usnesení z 6. zasedání ZO
[pdf, 27.43 kB]30.09.2019
Usnesení č. 78 z jednání výboru VsCs
[pdf, 140.41 kB]30.09.2019
Zápis č. 78 z jednání VsCs
[pdf, 179.48 kB]30.09.2019
Záměr možného pronájmu pozemku p.č. 650/13 - zahrada v k.ú. Skuhrov n. B.
[pdf, 251.77 kB]24.09.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osečnice
[pdf, 197.51 kB]16.09.2019
Pozvánka na ZO dne 26.9.2019
[pdf, 406.5 kB]10.09.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
[pdf, 760.4 kB]08.09.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu
[pdf, 29.97 kB]05.09.2019
Pozvánka na 78. zasedání VsCs
[pdf, 686.77 kB]03.09.2019
VV - OOP
[pdf, 296.76 kB]15.08.2019
Pozemkové úpravy Svinná u Brocné - pověření ke vstupu
[pdf, 652.98 kB]06.08.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu
[pdf, 162.57 kB]05.08.2019
Záměr možného prodeje pozemku p.č. 430/7, st.p.č. 557 v k.ú. Skuhrov
[pdf, 1.47 MB]25.07.2019
Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchové vody
[pdf, 3.49 MB]15.07.2019
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Skuhrov nad Bělou
[pdf, 293.64 kB]03.07.2019
Usnesení č. 5 ze zasedání ZO ze dne 27.6.2019
[pdf, 870.84 kB]03.07.2019
Zápis č. 77 z jednání výboru VsCs
[pdf, 995.8 kB]26.06.2019
VV - Oznámení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje KHK
[pdf, 847.7 kB]26.06.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu
[pdf, 202.79 kB]20.06.2019
Pozvánka na ZO dne 27.6.2019
[pdf, 30.1 MB]12.06.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
[pdf, 680.37 kB]10.06.2019
Usnesení ze ZO ze dne 5.6.2019
[pdf, 274.25 kB]05.06.2019
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Brocná
[pdf, 2.16 MB]04.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rychnovsko 2018
[pdf, 729.22 kB]04.06.2019
Závěrečný účet Mikroregion Rychnovsko za rok 2018
[pdf, 315.02 kB]31.05.2019
Inventarizační zpráva č. 16 -VsCS
[pdf, 162.9 kB]31.05.2019
Pozvánka na 77. zasedání VsCs
[pdf, 3.46 MB]31.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VS Císařská studánka za rok 2018
[pdf, 934.85 kB]31.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VS Císařská studánka za rok 2018
[pdf, 116.61 kB]31.05.2019
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb. - VsCs
[pdf, 408.27 kB]31.05.2019
Závěrečný účet DSO VS Císařská studánka
[pdf, 178.02 kB]31.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
[pdf, 3.1 MB]30.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
[pdf, 152.73 kB]30.05.2019
Záměr možného prodeje části pozemku 1986/1 v k.ú. Skuhrov n.B.
[pdf, 736.34 kB]28.05.2019
VV-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
[pdf, 184.14 kB]28.05.2019
Pozvánka za ZO dne 5.6.2019
[pdf, 244.14 kB]22.05.2019
Záměr možného pronájmu nebytových prostor čp. 17
[pdf, 2.99 MB]16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018
[pdf, 3.86 MB]16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018-příloha č. 1
[pdf, 2.9 MB]16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018-příloha č. 2
[pdf, 2.62 MB]16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018-příloha č. 3
[pdf, 560.31 kB]14.05.2019
Porovnání vodné - stočné
[pdf, 743.57 kB]14.05.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - VV
[pdf, 258.95 kB]09.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
[pdf, 766 kB]06.05.2019
ROzhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí VV
[pdf, 1.4 MB]24.04.2019
Veřejná vyhláška FÚ RK
[pdf, 192.63 kB]11.04.2019
Veřejná vyhláška Města Kladna
[pdf, 5.59 MB]08.04.2019
Veřejná vyhláška - OOP
[pdf, 164.83 kB]26.03.2019
Usnesení č. 76 z jednání výboru VsCs
[pdf, 616.56 kB]26.03.2019
Zápis č. 76 z jednání výboru VsCs
[pdf, 173.05 kB]22.03.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby ve dnech 24.-25.5.2019
[pdf, 152.35 kB]22.03.2019
Stanovení min. počtu členů OVK pro volby ve dnech 24.-25.5.2019
[pdf, 152.11 kB]22.03.2019
Stanovení počtu zvláštních prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
[pdf, 4.29 MB]15.03.2019
Veřejná vyhláška - OOP č. 2
[pdf, 1.31 MB]15.03.2019
Opatření obce č. 01/2019
[pdf, 1.19 MB]14.03.2019
Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 7.3.2019
[pdf, 504.01 kB]13.03.2019
VV - Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace
[pdf, 452.15 kB]13.03.2019
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Skuhrov n.B.
[pdf, 499.4 kB]13.03.2019
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
[pdf, 589.59 kB]13.03.2019
Územní plán - změna č. 2 Skuhrov n.B.
[pdf, 821.74 kB]13.03.2019
Územní plán - úplné znění po změně č. 2
[pdf, 137.71 kB]12.03.2019
Pozvánka na 76. zasedání VsCs
[pdf, 661.91 kB]05.03.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
[pdf, 1.28 MB]05.03.2019
Stanovení přechodného úpravy provozu
[pdf, 198.9 kB]27.02.2019
Pozvánka za ZO dne 7.3.2019
[pdf, 183.48 kB]18.02.2019
Záměr prodeje pozemků
[pdf, 448.2 kB]12.02.2019
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Skuhrov
[pdf, 214.35 kB]17.01.2019
Záměr pronájmu nebytových prostor
[pdf, 204.16 kB]17.01.2019
Záměr možného pronájmu nebytových prostor čp. 17
[pdf, 198.13 kB]17.01.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 336 v k.ú. Skuhrov n. B.
[pdf, 161.23 kB]17.01.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 288 v k.ú. Skuhrov n. B.
[pdf, 175.16 kB]17.01.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 1985/2 v k.ú. Skuhrov n.B.
[pdf, 162.18 kB]17.01.2019
Záměr prodeje oddělené části pozemku p.č. 1063 v k.ú. Skuhrov

Počasí

pocasi

Skuhrov n. Bělou

Obec Skuhrov nad Bělou se nachází v údolí řeky Bělé v podhůří Orlických hor vzdušnou čarou 7km severovýchodně od Rychnova nad Kněžnou. Náleží k ní místní části Rybníčky, Nová Ves, Debřece, Hraštice a od r. 1976 Svinná a Brocná. Skuhrov nad Bělou je přirozenou vstupní branou do Orlických hor. Deštné v Orlických horách, známé středisko zimních sportů,  je vzdáleno 11 km. 

Katastrální území obce se rozkládá na ploše 1663ha v nadmořské výšce 379 metrů. Počet obyvatel se pohybuje okolo 1050 osob.

skuhrov_pohled

Pošta

tel: 770 175 101

Provozní doba: 

Po, Čt: 11.00 - 16.00
Út, St, Pá:

7.30- 12.30