CzechEnglishGermanPolish

Úřední deska


archiv: | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | aktuální |
datumicoEAnotacedatum svěšení
17.10.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brocná, Ještětice, SK - soupis nároků
08.10.2019
Pozemkové= úpravy Svinná u Brocné - oznámení o zjišťování průběhu hranic
08.10.2019
Ustanovení komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ Svinná u Brocné
07.10.2019
OOP - VV - odvolání zákazu odběru povrchové vody
01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - zahájení
16.10.2019
01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - zahájení
16.10.2019
01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - opatrovník
16.10.2019
01.10.2019
VV o možnosti převzít písemnost - ustanovení opatrovníka
16.10.2019
30.09.2019
Usnesení z 6. zasedání ZO
17.10.2019
30.09.2019
Usnesení č. 78 z jednání výboru VsCs
17.10.2019
30.09.2019
Zápis č. 78 z jednání VsCs
17.10.2019
30.09.2019
Záměr možného pronájmu pozemku p.č. 650/13 - zahrada v k.ú. Skuhrov n. B.
16.10.2019
24.09.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osečnice
17.10.2019
16.09.2019
Pozvánka na ZO dne 26.9.2019
26.09.2019
10.09.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
01.10.2019
08.09.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu
01.10.2019
05.09.2019
Pozvánka na 78. zasedání VsCs
17.09.2019
03.09.2019
VV - OOP
31.12.2022
15.08.2019
Pozemkové úpravy Svinná u Brocné - pověření ke vstupu
01.10.2019
06.08.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu
03.09.2019
05.08.2019
Záměr možného prodeje pozemku p.č. 430/7, st.p.č. 557 v k.ú. Skuhrov
03.09.2019
25.07.2019
Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchové vody
07.10.2019
15.07.2019
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Skuhrov nad Bělou
14.08.2019
03.07.2019
Usnesení č. 5 ze zasedání ZO ze dne 27.6.2019
02.08.2019
03.07.2019
Zápis č. 77 z jednání výboru VsCs
02.08.2019
26.06.2019
VV - Oznámení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje KHK
02.08.2019
26.06.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu
02.08.2019
20.06.2019
Pozvánka na ZO dne 27.6.2019
27.06.2019
12.06.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
27.06.2019
10.06.2019
Usnesení ze ZO ze dne 5.6.2019
26.06.2019
05.06.2019
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Brocná
26.06.2019
04.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Rychnovsko 2018
25.06.2019
04.06.2019
Závěrečný účet Mikroregion Rychnovsko za rok 2018
25.06.2019
31.05.2019
Inventarizační zpráva č. 16 -VsCS
18.06.2019
31.05.2019
Pozvánka na 77. zasedání VsCs
18.06.2019
31.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VS Císařská studánka za rok 2018
18.06.2019
31.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VS Císařská studánka za rok 2018
18.06.2019
31.05.2019
Závěrečný účet DSO VS Císařská studánka
18.06.2019
31.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
18.06.2019
31.05.2019
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech dle zákona 250/2000 Sb. - VsCs
30.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
27.06.2019
30.05.2019
Záměr možného prodeje části pozemku 1986/1 v k.ú. Skuhrov n.B.
18.06.2019
28.05.2019
VV-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
18.06.2019
28.05.2019
Pozvánka za ZO dne 5.6.2019
10.06.2019
22.05.2019
Záměr možného pronájmu nebytových prostor čp. 17
10.06.2019
16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018
06.06.2019
16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018-příloha č. 1
06.06.2019
16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018-příloha č. 2
06.06.2019
16.05.2019
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bělá za rok 2018-příloha č. 3
06.06.2019
14.05.2019
Porovnání vodné - stočné
14.06.2019
14.05.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - VV
29.05.2019
09.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019
06.05.2019
ROzhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí VV
29.05.2019
24.04.2019
Veřejná vyhláška FÚ RK
29.05.2019
11.04.2019
Veřejná vyhláška Města Kladna
29.05.2019
08.04.2019
Veřejná vyhláška - OOP
31.12.2022
26.03.2019
Usnesení č. 76 z jednání výboru VsCs
25.04.2019
26.03.2019
Zápis č. 76 z jednání výboru VsCs
25.04.2019
22.03.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby ve dnech 24.-25.5.2019
25.04.2019
22.03.2019
Stanovení min. počtu členů OVK pro volby ve dnech 24.-25.5.2019
25.04.2019
22.03.2019
Stanovení počtu zvláštních prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
25.04.2019
15.03.2019
Veřejná vyhláška - OOP č. 2
25.04.2019
15.03.2019
Opatření obce č. 01/2019
09.04.2019
14.03.2019
Usnesení č. 3 ze zasedání ZO dne 7.3.2019
09.04.2019
13.03.2019
VV - Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace
28.03.2019
13.03.2019
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Skuhrov n.B.
09.04.2019
13.03.2019
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
09.04.2019
13.03.2019
Územní plán - změna č. 2 Skuhrov n.B.
28.03.2019
13.03.2019
Územní plán - úplné znění po změně č. 2
28.03.2019
12.03.2019
Pozvánka na 76. zasedání VsCs
21.03.2019
05.03.2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
21.03.2019
05.03.2019
Stanovení přechodného úpravy provozu
22.03.2019
27.02.2019
Pozvánka za ZO dne 7.3.2019
07.03.2019
18.02.2019
Záměr prodeje pozemků
07.03.2019
12.02.2019
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Skuhrov
12.03.2019
28.01.2019
Výroční zpráva - zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018
17.01.2019
Záměr pronájmu nebytových prostor
06.02.2019
17.01.2019
Záměr možného pronájmu nebytových prostor čp. 17
06.02.2019
17.01.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 336 v k.ú. Skuhrov n. B.
06.02.2019
17.01.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 288 v k.ú. Skuhrov n. B.
06.02.2019
17.01.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 1985/2 v k.ú. Skuhrov n.B.
06.02.2019
17.01.2019
Záměr prodeje oddělené části pozemku p.č. 1063 v k.ú. Skuhrov
06.02.2019


- Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů