CzechEnglishGermanPolish

Úřední deska

[pdf, 605.49 kB]27.12.2023
Usnesení za zasedání ZO dne 19.12.2023
[pdf, 297.61 kB]21.12.2023
Schválený rozpočet VsCs na rok 2024
[pdf, 318.98 kB]21.12.2023
Cena pro vodné a stočné platná od 1.1.2024
[pdf, 386.27 kB]21.12.2023
Zápis + usnesení č. 97 z jednání VsCs
[pdf, 1.91 MB]19.12.2023
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - vlk
[pdf, 2.1 MB]19.12.2023
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skuhrov nad Bělou
[pdf, 375.39 kB]18.12.2023
Schválený rozpočet DSO Mikroregion Bělá na rok 2024
[pdf, 255.96 kB]18.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Bělá na rok 2025-2026
[pdf, 198.98 kB]07.12.2023
Pozvánka za zasedání ZO dne 19.12.2023
[pdf, 215.08 kB]04.12.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 - ZŠ a MŠ Skuhrov n. B.
[pdf, 246.82 kB]04.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026
[pdf, 207.34 kB]01.12.2023
Návrh rozpočtu Obce Skuhrov n. B. na rok 2024
[pdf, 172.14 kB]01.12.2023
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Skuhrov nad Bělou na rok 2025 - 2026
[pdf, 1.18 MB]01.12.2023
Příloha k návrhu rozpočtu Obce Skuhrov n. B. na rok 2024
[pdf, 195.55 kB]29.11.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na roky 2025-2026
[pdf, 245.93 kB]29.11.2023
Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2024
[pdf, 357.99 kB]27.11.2023
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Bělá Solnice 2024
[pdf, 254.55 kB]27.11.2023
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Bělá na rok 2025-2026
[pdf, 696.51 kB]27.11.2023
Návrh rozpočtu VsCs na rok 2024, rozpočtové opatření VsCs 3/2023, Pozvánka na 97. zasedání V ...
[pdf, 1.36 MB]09.11.2023
Rozhodnutí - schválení návrhu KoPÚ k.ú. Brocná
[pdf, 668.03 kB]01.11.2023
Opatření obecné povahy
[pdf, 347.45 kB]24.10.2023
Oznámení obce Skuhrov n.B. o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 995.43 kB]13.10.2023
VV- Rozhodnutí - povolení výjimka
[pdf, 562.04 kB]09.10.2023
Zápis č. 96 z jednání VsCs + usnesení
[pdf, 466.69 kB]06.10.2023
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.9.2023
[pdf, 223.34 kB]06.10.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 5/2023
[pdf, 215.71 kB]06.10.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 6/2023
[pdf, 211.1 kB]06.10.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 7/2023
[pdf, 238.37 kB]06.10.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 8/2023
[pdf, 201.36 kB]05.10.2023
Záměr prodej pozemku p.č. 20/4 - ostatní plocha v k.ú. Svinná u Brocné
[pdf, 1.7 MB]26.09.2023
VV-Návrh patření obecné povahy č. XX
[pdf, 210 kB]18.09.2023
Pozvánka na schůzi ZO dne 27.9.2023
[pdf, 173.48 kB]18.09.2023
Pozvánka na VH DSO Mikroregion Rychnovsko
[pdf, 150.04 kB]15.09.2023
Pozvánka na 96. zasedání VsCs
[pdf, 560.99 kB]05.09.2023
Veřejná vyhláška - seznámení účastníků řízení s podklady před rozhodnutím
[pdf, 316.76 kB]05.09.2023
Oznámení - oprava lhůty v oznámení o podaném odvolání č.j SPÚ 343832/2023Na
[pdf, 802.51 kB]31.08.2023
Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v ...
[pdf, 141.99 kB]28.08.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
[pdf, 331.86 kB]28.08.2023
Oznámení obce Skuhrov n. B. o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 1.52 MB]24.07.2023
Pozvánka na závěrečné jednání - KoPÚ v k.ú. Brocná a částech k.ú. Skuhrov n. B. a k.ú. Ještě ...
[pdf, 364.03 kB]20.07.2023
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2023
[pdf, 181.31 kB]18.07.2023
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 621/1 - ostatní plocha v k.ú. Brocná
[pdf, 643.76 kB]10.07.2023
Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
[pdf, 1.25 MB]04.07.2023
VV - oznámení o zahájení řízení o výjimce
[pdf, 450.28 kB]03.07.2023
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.6.2023
[pdf, 239.39 kB]03.07.2023
Oznámení o vyhlášení právní předpisu 3/2023
[pdf, 237.23 kB]03.07.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 4/2023
[pdf, 314.37 kB]03.07.2023
Oznámení obce Skuhrov n. B. o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 236.44 kB]30.06.2023
Oznámení obce Skuhrov n. B. o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 166.55 kB]19.06.2023
Oznámení Mikroregionu Bělá o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 236.19 kB]16.06.2023
Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2023
[pdf, 202.63 kB]15.06.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 2/2023
[pdf, 8.53 MB]09.06.2023
Návrh - závěrečný účet obce Skuhrov n. B. za rok 2022
[pdf, 188.93 kB]07.06.2023
Pozvánka na jednání valné hromady DSO Mikroregion Rychnovsko
[pdf, 1.97 MB]07.06.2023
Závěrečný účet Mikroregionu Rychnovsko za rok 2022
[pdf, 309.13 kB]05.06.2023
Zápis č. 95 z jednání výboru VsCs + Usnesení č. 95
[pdf, 3.04 MB]30.05.2023
Návrh závěrečného účtu - DSO Mikroregion Bělá-část V
[pdf, 2.9 MB]30.05.2023
Návrh závěrečného účtu - DSO Mikroregion Bělá-část IV.
[pdf, 2.08 MB]30.05.2023
Návrh závěrečného účtu - DSO Mikroregion Bělá-část III
[pdf, 1.8 MB]30.05.2023
Návrh závěrečného účtu - DSO Mikroregion Bělá - část I.
[pdf, 3.05 MB]30.05.2023
Návrh závěrečného účtu - DSO Mikroregion Bělá - část II
[pdf, 211.35 kB]24.05.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 1/2023
[pdf, 212.1 kB]24.05.2023
Oznámení obce Skuhrov n. B. o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 314.75 kB]22.05.2023
Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ v k.,ú. Brocná a částí k.ú. Skuhrov n.B. a k.ú. Ještětice
[pdf, 154.63 kB]17.05.2023
Oznámení Mikroregionu Běla o povinně zveřejňovaných dokumentech - rok 2023
[pdf, 157.43 kB]15.05.2023
Pozvánka na 95. zasedání VsCS
[pdf, 271 kB]15.05.2023
Návrh Závěrečného účtu VsCS za rok 2022
[pdf, 339.97 kB]15.05.2023
Záznam o projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VsCS za rok 2022
[pdf, 163.78 kB]15.05.2023
Oznámení DSO VsCS o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 643.73 kB]11.05.2023
Zápis ze závěrečného jednání - KoPÚ Osečnice
[pdf, 924.8 kB]10.05.2023
Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - VV
[pdf, 433.47 kB]02.05.2023
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
[pdf, 200.78 kB]02.05.2023
Oznámení obce Skuhrov n. B. o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 246.04 kB]20.04.2023
VV- Daň z nemovitých věcí na rok 2023
[pdf, 792.8 kB]20.04.2023
VV-Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK
[pdf, 228.8 kB]14.04.2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
[pdf, 385.92 kB]13.04.2023
Usnesení ze zasedání ZO dne 6.4.2023
[pdf, 213.43 kB]11.04.2023
Zápis + usnesení č. 94 z jednání VsCs
[pdf, 192.37 kB]05.04.2023
Oznámení obce o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 189.38 kB]29.03.2023
Pozvánka na schůzi ZO dne 6.4.2023
[pdf, 210.12 kB]22.03.2023
Záměr možného pronájmu nebytových prostor v čp. 17
[pdf, 154.92 kB]21.03.2023
Pozvánka na 94. zasedání VsCS
[pdf, 326.88 kB]14.03.2023
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Osečnice a částech k.ú. mal ...
[pdf, 406.46 kB]06.03.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
[pdf, 663.72 kB]27.02.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem
[pdf, 222.36 kB]22.02.2023
Záměr možného pronájmu pozemku p.č. 650/13 v k.ú. Skuhrov n. B.
[pdf, 205 kB]22.02.2023
Záměr možného prodeje pozemku p.č. 4/3 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Brocná
[pdf, 139.91 kB]20.02.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem
[pdf, 167.16 kB]02.02.2023
Pozvánka na zasedání ZO dne 10.2.2023 - ZRUŠENO
[pdf, 214.08 kB]30.01.2023
Usnesení ze zasedání ZO dne 23.1.2023
[pdf, 293.73 kB]26.01.2023
Oznámení Mikroregionu Bělá o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 188.23 kB]17.01.2023
Oznámení obce o povinně zveřejňovaných dokumentech
[pdf, 857.57 kB]16.01.2023
Veřejná vyhláška - OOP
[pdf, 169.39 kB]13.01.2023
Pozvánka na zasedání ZO dne 23.1.2023
[pdf, 1.19 MB]06.01.2023
Usnesení - Dražební vyhláška
[pdf, 210.6 kB]04.01.2023
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou na rok 2023
[pdf, 236.74 kB]04.01.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŚ a MŠ na roky 2024-2025
[pdf, 200.84 kB]03.01.2023
Záměr možného pronájmu části pozemku 479/1 v k.ú. Skuhrov n. B.
[pdf, 2.14 MB]02.01.2023
VV - OOP 8/2023

Počasí

pocasi

Skuhrov n. Bělou

Obec Skuhrov nad Bělou se nachází v údolí řeky Bělé v podhůří Orlických hor vzdušnou čarou 7km severovýchodně od Rychnova nad Kněžnou. Náleží k ní místní části Rybníčky, Nová Ves, Debřece, Hraštice a od r. 1976 Svinná a Brocná. Skuhrov nad Bělou je přirozenou vstupní branou do Orlických hor. Deštné v Orlických horách, známé středisko zimních sportů,  je vzdáleno 11 km. 

Katastrální území obce se rozkládá na ploše 1663ha v nadmořské výšce 379 metrů. Počet obyvatel se pohybuje okolo 1050 osob.

skuhrov_pohled

Pošta

tel: 770 175 101

Provozní doba: 

Po, Čt: 11.00 - 16.00
Út, St, Pá:

7.30- 12.30